Historie firmy AL-KOŽivotopis Aloise Kobera, zakladatele firmy:
  Alois Kober
  1908
  • Alois Kober se narodil v červenci 1908 ve městě Edenhausen poblíž Krumbachu. Ve svých 13 letech nastupuje do učení na strojního zámečníka.
  1931
  • V listopadu 1931, již 23-letý, si otevírá vlastní zámečnickou dílnu a obchod v Koetzu. O rok později jeho dílna získává certifikát a je rozšířena na strojírenskou dílnu.
  1939
  • Po úspěšných letech nastává omezení činnosti, způsobené druhou světovou válkou.
  výuční list Aloise Kobera
  1945
  • Alois Kober znovu obnovuje činnost se zbytky strojírenské dílny. V této době se začína formovat jeho budoucí specializace na automobilní techniku a strojírenství. Díky jeho podnikatelským schopnostem a pracovní píli začína jeho firma opět prosperovat. Je podporován manželkou Hedvikou a později i svými třemi syny, kteří jdou ve stopách svého otce a učí se též na zámečníky. V průběhu let za pomoci svých synů Herberta, Kurta a Wilhelma rozvíjí strojírenský závod na mezinárodní firmu.

  • Jeho firma získává světové jméno.

  • Za svou celoživotní práci byl oceněn "Spolkovým křížem za zásluhy". Až do své smrti se podílel na firemní činnosti.
  1996
  • V únoru 1996 Alois Kober umírá po krátké nemoci ve věku 87 let.
  Alois Kober a synové

Historie firmy AL-KO:
  1931
  • Jako 23-letý zámečník Alois Kober zakládá svou firmu na ulici "Kurze Gasse" v Grosskoetzu. Začíná v skromných poměrech typického farmářského venkova.
  1936
  • Brzy na to, za usilovné práce v roli zámečníka rozšiřuje činnost své dílny o konstrukci automobilní techniky a strojní výrobu.
  1937
  • Malá zámečnická dílna se začíná přetvářet v středně velkou průmyslovou firmu.

  • Začátkem roku 1940 se firma prosazuje spíše jako strojírenská, opravující zemědělské a hospodářské stroje a provádějící servis malých vozidel.

  • Výrobní činnost dílny se příliš neliší od roku založení 1931.

  • Na začátku války Kober zaměstnává 10 pracovníků. On i jeho zaměstnanci jsou povoláni do armády a firma dočasně zastavuje činnost. Druhou světovou válku a její následky firma přežívá a po válce obnovuje činnost.
  1945
  • Oživení po konci druhé světové války.

  • Zakázky místních obyvatel nejsou postačující pro Aloise Kobera a tak rozšiřuje svou klientelu nabídkou speciálních výrobků a služeb, jako např. zemědělských strojů s gumovými pneumatikami.

  • Řemeslný obchod pracující z počátku na objednávku, nyní potřebuje obchodníky pro podporu více regionů. Objevuje se potřeba obchodního oddělení. Počet zakázek začíná rozšiřovat nejen velikost výroby, ale i její zaměření. Řeší se problémy inovací, např. brzdy pro nákladní auta, která jsou upravována pro traktory.
  1947
  • Koberův syn Herbert se stává podle přání svého otce strojním zámečníkem, je šestým zaměstnancem firmy.
  1950
  • Stejně tak i druhý Koberův syn Kurt jde ve stopách svého otce a stává se strojním zámečníkem.
  1952
  • V roce 1952 nastává se začátkem výroby pák na ruční brzdy pro hospodářské stroje hlavní rozmach firmy.
  1952
  • Úspěch výroby pák pro ruční brzdy způsobil rozšíření výroby o různé komponenty pro dopravní techniku. Dopravní nehoda, jejímiž účastníky byli Alois Kober a jeho starší syn Herbert zvýšila zájem o vývoj a výrobu brzdných systémů. Měsíce zkoušek a úprav na konstrukci brzd přivedly na svět nájezdovou brzdu, u níž je účinek odvozen od setrvačnosti jedoucího přívěsu. Jeho tlak na lečné vouidlo je využit k získání brzdné síly, přičemž vlečné vozidlo nemusí být vybaveno kromě přípojného kloubu žádným dalším speciálním zařízením. Tuto geniální myšlenku Alois Kober realizoval a testoval na vysloužilém Jeepu. Nakonec se nápad nájezdové brzdy vyvinul v několik různývh modelů. Brzy se začaly o výrobky AL-KO zajímat firmy, pracující ve stejném oboru. Kober se stal dodavatelem, protože měl rychlý vývoj a efektivní výrobní metody, což mu umožnilo být vždy krok napřed a mít nejnižší ceny.
  1952
  • Výroba první testované automatické nájezdové brzdy (test označen M1)
  1952
  • První sériově vyráběná páka ruční brzdy pro zemědělské stroje.
  1953
  • Podle otcova přání se i nejmladší syn Willy stává strojním zámečníkem.
  1953
  • AL-KO zaměstnává 30 pracovníků.
  1954
  • V roce 1954 dostává Kober patent na páku ruční brzdy z plynulým nastavením.
  1954
  • Výrobek se rychle uchytil, ale když bylo v roce 1954 nemožné rozšířit stávající starou vyrobu, byla přesunuta do "Ichenhauser Strasse" (zastupitelství firmy je tam dodnes).

  • Firma se rok od roku rozšiřovala. Příchozí objednávky vytvářely nutnost přijímat více a více zaměstnanců. Rozšiřování nastávalo téměř každý rok.

  • Rozšiřován byl též výrobní program, nicméně protože hodně zákazníků mělo stále náročnější požadavky, ne všechny byly splněny.
  1954
  • Výsledky vývoje firmy: automatické nájezdové brzdy pro hodpodářská vozidla, automatické nájezdové brzdy pro osobní vozidla, automatické nájezdové brzdy pro nákladní vozidla, brzdová potrubí pro všechny typy vozidel, oje pro hospodářská vozidla a přívěsové soupravy, oje pro řízené nápravy, parkovací brzdy, spřáhla a více než sto různých typů pák ručních brzd. Mimo tyto klíčové výrobky je třeba též zmínit výrobu zajišťovacích klínů pro různé typy kol.

  • Podíl na obchodním úspěchu: Páka ruční brzdy je odměněna zlatou medailí.
  1954
  • Obchodní úspěch je odrazem pracovní píle a výrobního úsilí.

  • Firma má 40 zaměstnanců.
  1958
  • V roce 1958 jmenuje Alois Kober senior svého syna obchodním ředitelem. Kurt Kober je jmenován technickým ředitelem. Willy Kober je zapojen do výroby a plánování. Manželka Aloise Kobera Hedvika pomáhá vést kancelář a pomáhá manželovi.

  • Firma už má 150 zaměstnanců.
  1958
  • Založení první pobočky, SCHWABENGERATE GMBH, GROSSKOETZ jako prodejní a marketingové organizace pro Německo. Tato pobočka prodává veškeré výrobky vyjma dopravní techniky.
  1958
  • Noviny "Guenzburger Zeitung" píšou 15. října 1958 o úspěších AL-KO.
  1959
  • Reorganizace typu společnosti na AL-KO KG.
  dílna AL-KO
  test brzd
  nájezdová brzda
  páka ruční brzdy
  pomocná kolečka
  ruční brzda

  první pobočka
  noviny píší o úspěších AL-KO
  1961
  • Je založena firma ALOIS KOBER KG, AUSTRIA v Zellu v Tyrolsku, aby se zlepšily služby tamního marketu EFTA.
  1961
  • 30-leté výročí od založení firmy AL-KO.
  1961
  • Ve výrobním programu pila pro kutily.
  1963
  • V Zellu je vyrobena první míchačka na beton.
  1963
  • Vyrobena 100.000 páčka ruční brzdy.
  1963
  • Ve veroně zřízena firma ALOIS KOBER S.A.S. pro italské markety.
  1964
  • Ve Vídni je otevřeno obchodní zastoupení.
  1965
  • V Obdachu je založena továrna na míchačky na beton, prodávané sítí obchodů EFTA.
  1965
  • Protože již nestačí výrobní kapacity závodu v Zellu, je založen další závod v Obdachu jako pobočka Zellské továrny.

  • Zde jsou vyráběny míchačky na beton, montovaná okna a sněhové pluhy.
  1966
  • V roce 1966 opouští brány závodu první sekačka na trávu, která později určí výrobní zaměření továrny v Kleinkoetzu na zahradní techniku.

  • V Klagenfurtu je otevřeno obchodní zastoupení
  1967
  • Firma se stěhuje do nových prostor v Grosskoetzu. V této době má již přes 600 zaměstnanců.
  1967
  • V Obdachu započata výroba stavebních vrátků, sněžných skútrů (Nordstar I) a sněhových fréz.
  1967
  • Navržena a vyrobena první šestihranná nápravnice s gumovým tlumením.
  1968
  • První podvozek pod karavan.

  • Továrna v Obdachu vyrábí první kamínka "Serenade". Do výrobního programu přichází nová míchačka ZB 100 L.

  • Položen základní kámen továrny v Kleinkoetzu.
  1969
  • Převzaty dvě marketingové a obchodní firmy v Anglii.

  • Na sklonku 60-tých let je vyvinut kulový přípojný kloub s jednoruční manipulací.

  • 60-tá a 70-tá léta jsou ve znamení rozvoje poboček v zahranicí: Rakousko (1961), Itálie (1963), Švýcarsko (1970), Anglie (1970), Francie (1970), Španělsko (1978), Belgie (1979), Holandsko (1980), Švédsko (1982), Norsko (1983).

  první míchačka AL-KO
  první sekačka AL-KO
  nápravnice
  kamínka Serenade
  kulový přípojný kloub
  1970
  • 17. srpna 1970 je otevřeno školící centrum v Koetzu.

  • Jsou zakládány další filiálky v Anglii, Francii, Švýcarsku a Itálii.

  • AL-KO vyrábí také sněžné skůtry
  1974
  • Na přelomu roku 73/74 přichází na trh AL-KO "Ruckmatic".

  • Firma má 1200 zaměstnanců s obratem přesahujícím 125 milliónů DM.
  1975
  • Začíná rozvoj v oblasti vzduchotechniky. Připojena firma Fritz Haugg GmbH "Polar air heater plant", založena v roce 1961, sídlící v Scheppachu. AL-KO Polar GmbH je přejmenována na AL-KO THERM GmbH.
  1976
  • Do výrobního programu jsou zavedeny ohřívače vody a vzduchu a s tím související komponenty.
  1977
  • Zavedeny alternativní výrobky jako teplovodní čerpadla a sluneční kolektory.

  • 10. února 1977 je připojena firma ORION Werke AG Spreitenbach ve Švýcarsku. Přejmenována na ORION AL-KO AG.

  • Testy podvozků simulující mnoho najetých kilometrů mohou být uskutečněny v krátkém čase.

  • 1976/77 je zaveden trojúhelníkový delta podvozek.
  1978
  • Rozvoj vzduchotechniky: vývoj komponentů pro ventilaci a klimatizaci staveb.
  1979
  • Založení firmy Alois Kober GmbH, továrny na automobilní komponenty v Koetzu.

  • Zahradní kamínka jsou v této době velmi populární.

  • Je připojena firma "Schobel-Klimatechnik" s výrobním programem zaměřeným na ventilační zařízení a klimatizaci.
  • V roce 1979 začíná vývoj AL-KO amc přívěsových šasi a systémů vylehčených šasi. Vývoj a konstrukce jsou odvozeny z komponentů Peugeotu J9 pro kempovou variantu a dodávkový automobil.
  skůtr AL-KO

  reklama AL-KO

  zahradní kamínka

  AL-KO domácí dílna
  1981
  • Firma AL-KO zaměstnává 1900 zaměstnanců.

  1983
  • Vyvinut design AL-KO čtyřosého oje.

  • Sériová výroba prvního zahradního drtiče.

  • Založení AL-KO CONSULTING-ENGINEERING GmbH. Group.
  1985
  • Začíná prodej amc šasi na podvozku Fiat Ducato, Peugeot Boxer a Citroen Jumper.
  1987
  • Reorganizace ALOIS KOBER KG na akciovou společnost AL-KO KOBER AG s Herbertem, Kurtem a Willym Koberem jako členy výboru managementu.
  1988
  • Založení AL-KO ENTSORGUNGSGERATE- UND SYSTEME GmbH (dnes oddělení "Technologie sání a extrakce").

  • Vývoj a zavedení výroby AKS 2000.
  1989
  • Cena za inovaci kompaktního extrakčního přístroje.

  • Vývoj programu pro řízení směru.

  • Založení AL-KO THERM WITTENBERG GmbH na výrobu hotových součástí pro vzduchotechniku.

  • Spolupráce s japonskou Yamaha Group v produkci a vývoji sekaček na trávu.

  1990
  • Optimalizováno vybavení ventilací následující vývoj volnoběhu.

  • Organizace dobrovolné ochrany životního prostředí pracovního týmu pro zaměstnance v Koetzu.
  1991
  • Design mobilního sání a systému extrakce zejména pro sektor zpracování dřeva.

  • AL-KO přebírá Aero Tech Gesellschaft fur Klima - und Klatetechnik GmbH (společnost působící v oblasti klimatizační a chladící technologie), Frankfurt a začíná s produkcí klimatizačních skříní a studených komor.

  • 3400 zaměstnaců.

  1992
  • Začátek programu AQS (AL-KO kvalita a bezpečnost).

  • V dubnu 1992, po důkladném plánování je započata stavba nové kancelářské budovy na "Industriestrasse" v Kleinkoetz a stávající továrna je zvětšena.
  1993
  • V červenci 1993 je nová budova dostavěna. Přibližně 1200 metrů čtverečních kancelářských prostorů slouží pro následující oddělení: "Operace a výrobní proces", "Výpočetní středisko/IT/organizace", "Řízení výroby", "Centrální plánování", "Personál", "Tovární management", "Zajištění jakosti", "Design výrobního zařízení" a "Údržba".

  • Systém AL-KO Euro-axle nevržený pro karavany a přívěsy je oceněn "Zlatým C" Deutscher Campingclub e.V. (Německý kampingový klub).
  1994
  • AL-KO Koetz je certifikovaným držitelem DIN ISO.

  • Založení společného podniku v číně.

  1995
  • AL-KO přebírá společnost the Ginge company.

  • Organizační sloučení jednotlivých společností zabívajících se tepelnou, ventilační a klimatizační technikou v novou společnost AL-KO Ventilation Technology zahrnující "Klimatizační technologie", "Ohřívací technologie" a "Sací/extrakční technologie".

  1998
  • Rozdělení "Vehicle Technology" na "Vehicle Technology Europe", "Automotive" a "Vehicle Technology Overseas".
  1999
  • Výročí 68 let od založení firmy AL-KO.

e-Alko.cz Copyright © 2019 Lipis.cz. Všechna práva vyhrazena.
e-shop Tescoma : nerezové nádobí Tescoma, hrnce, sady Tescoma