Jak vybrat čerpadlo? AL-KOCo je to čerpadlo?
  Čerpadlo je zařízení složené z pohonné jednotky a samotného čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii. Čerpadla slouží k dopravě vody a to buď formou nasávání nebo vytlačování.
Jakou vodu budeme chtít čerpat?
  Prvním kriteriem pro výběr čerpadla je jakou vodu budeme čerpadlem čerpat - zda pitnou, užitkovou nebo dešťovou. Čerpadlo volíme podle míry znečištění vody.

  Pitná voda
   - pitnou vodu můžeme čerpat pomocí povrchových čerpadel nebo pomocí ponorných čerpadel.

  Čistá užitková voda
   - čerpadlo pro čerpání takovéto vody nevyžaduje žádnou speciální konstrukci, ale mělo by mít vhodný sací koš (filtr), který zabrání vniknutí nečistot do čerpadla jako jsou např. listí, tráva apod.

  Znečištěná voda
   - k čerpání znečištěné vody se používají kalová čerpadla vybavena mřížkou před sacím otvorem, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou.
Odkud budeme vodu čerpat?
  Dalším hlediskem pro výběr čerpadla jsou údaje o zdroji vody, zda se jedná o vrt, studnu nebo potok, jak hluboko je hladina vody a jak daleko je zdroj vody. Jednou z veličin důležitých pro výpočet výkonu čerpadla je výškový rozdíl. Všechny výšky od zdroje k výtoku se musejí sečíst a za každých 10 m délky potrubí (hadice) se musí přičíst ztráta 1 m. Výsledná výška se pak převede na potřebný tlak: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/Kg, 0,1 MPa, 1 bar. Povrchová čerpadla dokážou čerpat vodu z max. 9 m. Pro čerpání vody z větších hloubek už se musí použít čerpadla ponorná.
Jak často budeme vodu čerpat?
  Rozhodujícím kritériem je i zda bude čerpadlo sloužit k občasnému použití např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku případně v nasazení 24 h denně. Pro občasné použití se doporučují plastiková čerpadla, pro stálé použití jsou vhodnější nerezová čerpadla. Jestliže chceme vodou zásobovat nemovitost je na místě použít domácí vodárnu. Součástí domácích vodáren je i tlaková nádoba k zásobě vody, která předchází častému spínání čerpadla. Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla, nikoliv velikostí tlakové nádoby, ta pouze ovlivňuje četnost spínání čerpadla.
Jaké množství vody chceme čerpat?
  Jedním z důležitých parametrů čerpadla je maximální dopravované množství vody, které chceme čerpat. Je uváděn v jednotkách l/s, l/h m3/h. Ke stanovení potřebného množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Pro zásobování rodinného domu je nutný výkon okolo 3000 l/h s dostatečným tlakem, ale záleží na individuálních podmínkách.
zahradní čerpadlo AL-KO JET F 1000tlakové čerpadlo AL-KO TDS 1001/3

Slovník pojmů:
  Max. dopravní výška - maximální výška do které je čerpadlo schopné dopravit vodu

  Max. výstupní tlak - maximální možný výstupní tlak, který je čerpadlo schopné vyvinout

  Max. dopravené množství vody - maximální množství vody, které je čerpadlo schopné přepravit za jednotku času

  Max. sací výška - maximální výška ze které je čerpadlo schopné nasávat vodu (od hrdla čerpadla k hladině vody)

  Max. ponorná hloubka - maximální hloubka do které se může ponorné čerpadlo ponořit

  Max. velikost pevných příměsí - maximální velikost pevných částí ve vodě, které čerpadlem projdou společně s kapalinou

  Max. výška fontány -maximální výška vodního efektu

  Průměr sací - výtlačné větve -průměr výstupní větve na kterou se připojuje hadice

  Průměr odbočovacího vývodu - průměr odbočovacího výstupu na který se připojuje hadice

e-Alko.cz Copyright © 2019 Lipis.cz. Všechna práva vyhrazena.
e-shop Tescoma : nerezové nádobí Tescoma, hrnce, sady Tescoma