Kompostování AL-KOKompostování:
  kompost Kompostování je biologická metoda využívání biologicky rozložitelného odpadu, kterou se organické materiály přeměňují na kompost. Nejvhodnější místo pro kompostování je na zahradě, ale nebývá to pravidlem. Bioodpad se rozkládá za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších živých organismů. Organická hmota se přepracovává a tleje, čímž vzniká při správném postupu domácí kompost.
Materiál ke kompostování:
  Při kompostování je důležitá surovinná skladba, přesněji poměr uhlíku a dusíku. Přímo do kompostu lze ukládat jemné části bioodpadu jako je tráva, listí a podobně. Silnější větve je třeba před uložením do kompostu nalámat nebo rozdrtit. Do spod kompostu se ukládá hrubší a vzdušný materiál, který umožňuje provzdušnění kompostu o odtok přebytečné vody. Čím pestřejší je skladba materiálu, tím lépe. Při vkládání do kompostu materiál dobře promícháme, vlhké se suchým, porézní s hutným, dusíkaté s uhlíkatým (zelené s hnědým).

  Dusíkatý materiál: Mladá tráva, králičí trus, drůbeží trus.

  Uhlíkatý materiál: Sláma, piliny, kůra, nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů.

  Materiál vhodný ke kompostování:

  vhodný materiál
  Odpad z kuchyně Odpad ze zahrady Jiné organické odpady
  potraviny květy popel ze dřeva
  zbytky jídel pokosená tráva hobliny a piliny
  Zbytky zeleniny a ovoce posekané či rozdrcené větve hnůj
  čaj, kávový výluh listí tráva
  potrav. znečištěný papír ovoce zelenina -


  Materiál nevhodný ke kompostování:

  nevhodný materiál
  Druhotné suroviny Problémové látky Další
  kovy barvy prach z vysavačů
  plasty staré léky rostliny napadené chorobami
  sklo staré oleje plevele s vyzrálými semeny
  textil baterie masné a mléčné výrobky
  čistý papír chemické prostředky kosti
Kompost:
  Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50 stupňů celsia. Při této tzv. horké fázi dochází k hygienizaci kompostu, zničí se semena plevelů a zárodky chorob. Čerstvý kompost můžeme získat za 2-6 měsiců, vyzrálý kompost za 6-12 měsíců.

e-Alko.cz Copyright © 2019 Lipis.cz. Všechna práva vyhrazena.
e-shop Tescoma : nerezové nádobí Tescoma, hrnce, sady Tescoma