Reklamační řád

Tip: Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace zboží, se doporučujeme obrátit přímo na autorizovaný servis AL-KO, který je nejblíže vašemu bydlišti.  Seznam servisních míst zde.

Prodávající je Jiří Houdek (provozovatel internetového obchodu www.e-Alko.cz), Lípy 100, 783 42 Slatinice
IČO: 73927341, DIČ: CZ8603195788

Kupující je subjekt
- zákazník - konečný spotřebitel, který je uživatelem výrobků Prodávajícího.

ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba začíná běžet vždy dnem převzetí věci kupujícím. Zákonná záruční doba je obvykle 24 měsíců není-li uvedeno jinak.

  • Dojde-li k uplatnění reklamace s výměnou zboží, začne záruční doba běžet ode dne převzetí zboží nového.
  • Dojde-li k uplatnění reklamace s opravou zboží, záruční doba se prodlužuje o dobu řešení reklamace.
  • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Reklamační řád e-Alko vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Seznamte se proto podrobně se závaznými pravidly.

Převzetím zboží od přepravce, doručovatele nebo podpisem faktury či kupní smlouvy, dává zákazník souhlas s tímto reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce nebo našeho pracovníka (osobní odběr), případně vyzvednuto na poště.

Tímto všechny naše zákazníky žádáme, aby hned při přebírání zásilky, zásilku kontrolovali, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena dopravou. Pokud je zásilka poničena nebo byl na první pohled porušen obal (např. vykradení zásilky), nepřebírejte zásilku a co nejdříve kontaktuje náš e-shop e-Alko. Pokud zjistíte jakoukoliv nepřesnost, rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo nebyla k zásilce přiložena faktura - daňový doklad, ihned nás o této skutečnosti informujte, pokud tak neučiníte, vystavujte se riziku, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a řádně zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození. Reklamaci zboží můžete uplatňovat přes autorizovaná střediska AL-KO (rychlejší vyřízení) nebo také u nás (může se prodloužit o 1 až 2 týdny).

Adresa internetového obchodu e-Alko.cz:
Lipis
Lípy 100
783 42 Slatinice

Osoba pověřená vyřizováním reklamací: Petr Mikeska

Kontakt:

 
585 410 307
739 473 878 (T-mobile)
info@lipis.cz


NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, způsobené jeho používáním.

Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:
a) výrobek byl používán v rozporu s Návodem na používání
b) závady způsobené nesprávnou demontáží a montáží výrobku
c) neautorizované opravy a změny prováděné na výrobku
d) závady způsobené úderem či pádem mimo obvyklé užití výrobku
e) poškození vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma, apod.), k níž došlo z příčin nezávislých na vůli prodávajícího či kupujícího.

Postup při reklamaci
Dobře chápeme naše zákazníky a víme, že reklamace není příjemná událost. Snažíme se proto vyjít našim zákazníkům co nejvíce vstříc a celou proceduru usnadnit tak, aby zákazník poznal, že naše péče o něj nekončí prodejem zboží, ale že za zboží neseme i zodpovědnost. Pokud se problém vyskytne, nebojte se našeho pracovníka na cokoliv zeptat, rád Vám případně telefonicky nebo přes e-mail poradí jak postupovat nebo nač si dát pozor. Doufáme, že zde naleznete veškeré potřebné informace, které Vám i nám pomohou reklamaci rychle a bez problémů vyřešit. Reklamaci se budeme vždy snažit vyřešit v nejkratším možném termínu - k Vaší i naší spokojenosti.

Zasílání zboží k reklamaci (budete-li reklamovat přes nás)
Připravte si prosím kopii daňového dokladu (faktury), který Vám byl doručen spolu se zbožím (v případě zaslání reklamovaného zboží do autorizovaného servisu je mnohdy vyžadován záruční list). Ke zboží je potřeba také přiložit popis závady, ten stačí sepsat i ručně na papír (čitelně). Vše pečlivě a řádně zabalte tak, aby zboží nebylo během následné přepravy poškozeno. Zásilka připravená k reklamaci musí obsahovat také veškeré příslušenství, doplňky a průvodní dokumentaci, kterou zboží obsahovalo.

Kde uplatnit reklamaci
Pro uplatnění reklamace se doporučujeme obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis výrobce – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou nebo reklamci uplatnit přes náš e-shop (doba vyřízení se může protáhnout o týden až dva). Servis Vám též poskytne úplné a odborné informace k vaší závadě, popř. Vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.
Seznam autorizovaných servisních míst naleznete zde nebo v návodu pro použití, popř. v záručním listu, je-li ke zboží vydán.

Zboží došlo v poškozeném obalu.
ČESKÁ POŠTA: Jestliže zjistíme, že obal zásilky je poškozen, je lepší takové zboží nepřevzít (protrhnutý, promáčknutý, prořezaný obal) nebo spolu s dopravcem zásilku rozbalit a zboží dobře prohlédnout (zda-li je i vnitřní obal poškozen), zda je zboží kompletní a v neporušeném originálním obalu. Vždy je doručovatel povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod od převzetí na Vaší příslušnou pobočku České pošty a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí v případě dopravce České pošty uplatnit do 24 hod od převzetí a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy, nemůžeme Vám takovou reklamaci uznat. V případě problémů s českou poštou nás o stavu reklamace informujte, budeme se snažit Vám pomoci.

Kurýrní služba PPL: V případě poškození zboží vlivem dopravy, musíte reklamovat zboží u kurýrní služby PPL, jinak Vám reklamace nebude uznána. Pracovník PPL po nahlášení reklamace přijede k Vám zjistit škodu a vyhodnotit poškození. Více informací (přepravní podmínky PPL) najdete zde.

Zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou.
Co nejdříve nás prosím kontaktujte (nejlépe telefonicky), poradíme Vám jak postupovat.
 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K REKLAMACÍM:

1. Jak správně postupovat při uplatnění reklamace?
Jednotlivé reklamce můžete řešit přímo přes servisní středisko AL-KO (rychlejší způsob) nebo
přes náš obchod. Pakliže se rozhodnete přímo využít servis výrobce, vyhledejte si v záručním listu ke zboží nebo na internetu kontakt na nejbližší autorizovaný servis dané značky. Servisní místa Vám případně rádi sdělíme e-mailem či telefonicky. Kontaktuje servis výrobce daného produktu a informujte se u něj, jak dále postupovat. Jestliže Vám určité servisní místo nechce za určitých okolností vyhovět, obraťte se na nás.
Reklamace musí být ze zákona vyřízena do 30 kalendářních dnů.

2. Lze uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu?
Ano, tento způsob doporučujeme – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou (až o 2 týdny dříve). Servis vám též poskytne úplné a odborné informace k vaší závadě, popř. vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.

3. Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?
Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci (náš internetový obchod) a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce.

4. Co je potřeba k reklamaci doložit?
- kupní doklad ke zboží (fakturu-daňový doklad) – postačí kopie,
- potvrzený záruční list, je-li u zboží vydán,
- přesný popis závady, kontakt na vaši osobu

5. Lze proplatit náklady na dopravné u oprávněné reklamace?
Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
- předem bude s naším reklamačním oddělením dohodnuto, že si zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
- reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
- podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
- písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).
Upozornění: Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

6. Zboží jsem reklamoval v servise
a tam mi sdělili, že je neopravitelné (mám potvrzení) a že mám dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus. Jak mám postupovat?
V tomto případě bychom vás požádali o zaslání opravného (montážního listu) a záručního listu na naše reklamační odd., adresa Lipis, Lípy 100, 783 42 Slatinice
Oprávněnost vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a vy budete poté kontaktován a informován o dalším postupu.

e-Alko.cz Copyright © 2019 Lipis.cz. Všechna práva vyhrazena.
e-shop Tescoma : nerezové nádobí Tescoma, hrnce, sady Tescoma